AS е компания с над 20 годишен опит в проектирането, монтажа и поддръжката на PA/VA и пожароизвестителни системи. Въз основа на нашия опит ние избираме внимателно нашите партньори, като се базираме на качеството на продуктите, надеждността им и ценовата нива. Изключително се радваме да действаме като дистрибутори и търговски партньори на Ambient System.

КОИ са Ambient System

От 25 години Ambient System доставя продукти на високотехнологичната индустрия за пожарна безопасност. Компанията е специализирана в разработването, производството и доставката на системи за гласова аларма и оповестяване (PA/VA).

ИНВЕСТИРАЙТЕ ИНТЕЛИГЕНТНО

Ambient System проектира своите продуктите използвайки най-новите технологии, които позволяват да бъдат създадени интелигентна решения, с висока функционалност и гъвкавост. Това е ключов елемент позволяващ минимализиране на разходите на всеки индивидуален проект.

ЗАЩОТО ЗА НАС ТОВА Е ВАЖНО

Ambient System има ангажимент да работи за бизнес резултатите на свойте клиенти. Оповестителните системите са проектирани и произведени в Полша, което дава възможност на компанията да осигури високо качество и голяма гъвкавост на доставките, като същевременно поддържа сравнително ниски разходи. Екипът на Ambient System непрекъснато подобрява процесите и продуктите, за да постигне най-доброто ниво на удовлетвореност на клиентите си. Освен това механизмите за следене на качеството са следени с цел постоянно повишаване на ефективността.

НАШАТА ИСТОРИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

Бихме искали да благодарим на маркетинговия отдел на Ambient System за предоставяне на подробни каталози, спецификации и графики, които вече са достъпни за изтегляне на всички наши клиенти и професионалисти.

Също така бихме искали да благодарим за приноса по време на процеса на създаване на този сайт на:

Pasquale Bassi

Salvatore Albano

Antonio Antelli